Reglement

Het volgende document schetst alle specifieke regels voor de Bello Gallico Race. Deze regels moeten worden nageleefd te allen tijde tijdens het evenement , zowel op het parcours als in elke individuele controlepost . The Bello Gallico race is een non-stop ultra trail en moet worden beschouwd als een serieuze onderneming

Vanwege de kans op ongunstige of extreme weersomstandigheden bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid op het parcours en op alle controleposten . Je moet dus over een goede fysieke conditie beschikken om de race binnen de gestelde termijn af te ronden en beschikken over de nodige vaardigheden om effectief te navigeren en noodsituaties in ruw terrein te beheren.

Naast het race reglement en de bepalingen en voorwaarden is het vereist dat u instemt met de verklaring van afstand. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt u het Wedstrijdreglement en De bepalingen en voorwaarden.

 1. U moet minstens 18 jaar zijn
 2. De tijdslimieten zijn de volgende:
  1. Bello Gallico 160km in 36 uur
  2. Bello Gallico 160km Walk in 44 uur
  3. Bello Gallico 80km in 16 uur
  4. Bello Gallico 80km Walk in 22 uur
 3. Deelnemers moeten de tijdslimieten respecteren
 4. Indien vereist zullen deelnemers geadviseerd worden over hun aan te houden snelheid om binnen de tijdslimieten te blijven. Het niet halen van de voorgeschreven tijdslimiet kan leiden tot uitsluiting van de race.
 5. In elke checkpoint bent u verplicht in en uit te checken bij een afgevaardigde van de race.
 6. Je race nummer moet ten alle tijden zichtbaar zijn voor afgevaardigden van de race. Het niet tonen van je race nummer kan leiden tot tijdsstraffen of zelfs uitsluiting van de race.
 7. De race is volledig zelfvoorzienend.
 8. Het gebruik van een haas is niet toegestaan.
 9. Het gebruik van wandelstokken is toegestaan.
 10. De volledige race moet te voet afgelegd worden zonder gebruik te maken van (gemotoriseerde) voertuigen.
 11. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn GPS tracker die de organisatie voorziet. De organisatie zal bepalen waar de tracker moet worden bevestigd en hoe je ervoor moet zorgen. Boetes of straffen kunnen gegeven worden bij nalatigheid van het gebruik van de tracker.
 12. Illegale drugs zijn niet toegestaan tijdens de race.
 13. Legends Trails zal drop bags van maximum 10kg naar welbepaalde checkpoints brengen. Alles moet in de drop bag zitten, dus gelieve geen materialen langs de buitenkant te hangen. Drop bags zullen gewogen worden. Voor de 160km zijn er 2 dropbags voorzien (40km/120km en 80km), voor de 80km is er 1 dropbag (40km).
 14. Je kan gebruik maken van bars, winkels en restaurants op het parcours, maar niet van hotels en B&B’s als slaapgelegenheid
 15. Als je voor langere tijd stopt (meer dan 1u), stop op een plaats met mobiele ontvangst en contacteer Race HQ via sms of een telefoongesprek.
 16. Je moet ten allen tijde op het parcours blijven tenzij we je omleiden.
 17. Je moet aantoonbare navigatiekennis hebben.
 18. Je moet ten allen tijde de verplichte uitrusting met je meedragen. Een wedstrijdafgevaardigde kan dit controleren op elk moment, en niet naleving van deze regel kan resulteren in uitsluiting
 19. Sluikstorten (met inbegrip van het achterlaten van uitrusting) is niet toegelaten. Elke deelnemer die betrapt wordt op opzettelijk sluikstorten zal onmiddellijk uitgesloten worden. Respecteer de omgeving!
 20. Je moet ten allen tijde een GSM bij je hebben. We kunnen ook signalisatie op het parcours plaatsen waarop we vragen om Race HQ te contacteren of om je telefoon aan te zetten voor veiligheidsredenen. Indien we deze signalisatie plaatsen is er steeds een goede reden.
 21. Bij extreme weersomstandigheden heeft de race organisatie het recht om het parcours of het programma aan te passen. Je zal hierover geïnformeerd worden aan het dichtstbijzijnde checkpoint (of tussentijds checkpoint) en zal de nodige informatie ontvangen om de wedstrijd verder te zetten. Bij parcourswijzigingen zullen de deelnemers die het originele parcours reeds afgelegd hebben hoger geklasseerd worden in de eindrangschikking.
 22. Bij extreme weersomstandigheden is het mogelijk dat je tijdelijk gestopt wordt op het parcours of in een checkpoint. Dit wanneer de omstandigheden een gevaar voor je kunnen vormen. Legends Trails kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor extra tijd dat dit veroorzaakt aan je race en je zal zo snel mogelijk terug mogen starten, bij voorkeur in de correcte volgorde van voor de wedstrijdstop. Tijdslimieten kunnen aangepast worden door omstandigheden. We controleren het weer niet.
 23. De wedstrijdleiding kan je verplichten om voor minimum 4u te rusten of kan je uit wedstrijd nemen als beslist wordt dat je niet veilig kan verdergaan. Dit kan zijn om de volgende redenen:
  1. Medische redenen – Vermoeidheid, blessures, eerdere medische condities, enzovoort.
  2. Niet elke blessure resulteert in een uitsluiting maar een beslissing hieromtrent is steeds de bevoegdheid van de medische staf.
  3. Vals spelen – Het parcours niet afleggen zoals aangeduid, openbaar of ander vervoer gebruiken, help krijgen van buitenaf buiten de toegelaten zones.
  4. In de onmogelijk verkeren om de race te beëindigen binnen de tijdslimieten.
  5. Asociaal gedrag.
  6. Zwakke navigatie vaardigheden.
  7. Gevaarlijk gedrag.
 24. Indien een andere groep of deelnemer een noodsituatie heeft wordt er verwacht dat je hulp verleent.
  1. Tijd nodig om een andere deelnemer te helpen in nood zal gecrediteerd worden.
 25. De wedstrijd organisatie heeft volledige beslissingsmacht gedurende de volledige duur van de race en haar beslissing is finaal.
 26. Je moet zelf zorgen voor vervoer van en naar de wedstrijd.
 27. Je moet akkoord gaan met de afstandsverklaring, de algemene voorwaarden en het wedstrijdreglement voor de start van de wedstrijd.
 28. De wedstrijd organisatie kan het reglement of de algemene voorwaarden ten allen tijden aanpassen.