Covid-19 maatregelen

We doen er als organisatie alles om een veilig evenement te organiseren volgens de geldende nationale, regionale en lokale wetten en beperkingen die zijn opgelegd in de strijd tegen Covid-19. We nemen daarom volgende maatregelen:

Covid Safe Ticket Plus

Elke deelnemer en vrijwilliger heeft een Covid Safe Ticket nodig

 • Uw Covid-certificaat wordt gescand en u moet een identiteitsbewijs voorleggen voordat u zaal De Roosenberg betreedt voor de registratie. Mondmasker is verplicht gedurende gans de registratieprocedure, ook als u zich buiten bevindt.
 • In principe kun je een Covid-certificaat krijgen als je ofwel volledig gevaccineerd bent, hersteld bent van Covid-19 of een negatieve PCR-test hebt die niet ouder is dan 48 uur of een Covid-19 antigeentest (bij de apotheker) die niet ouder is dan 24 uur. Meer informatie vind je op https://covidsafe.be/nl/  (België) of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wat-is-het-eu-digitaal-corona-certificaat (Nederland).
 • Je moet je CST digitaal of op papier kunnen voorleggen. Testresultaten zijn niet voldoende, het moet echt een geldig Covid – certificaat zijn
 • Een mondmasker blijft verplicht binnen, ook terwijl je neerzit tenzij je iets aan het eten of drinken bent

Algemene maatregelen

 • Er worden door de organisatie voldoende ontsmettingsmiddelen en mondmaskers (voor vrijwilligers) voorzien
 • De organisatie voorziet banners die duidelijk maken welke maatregelen van kracht zijn
 • De organisatie heeft een covid-19 verantwoordelijke aangeduid voor zowel zaal De Roosenberg als de verschillende CP’s
 • Er zal dit jaar geen gelegenheid zijn tot douchen voor de deelnemers
 • Lopers kunnen niet binnen slapen, noch in zaal De Roosenberg, noch in de CP’s. En dit zowel voor, tijdens als na de race.

Beperkingen binnen

De volgende maatregelen worden genomen om de transmissie van Covid-19 te vermijden.

 • Beperking van het aantal mensen die binnen toegelaten worden. In zaal De Roosenberg bedraagt dit aantal maximum 200 personen.
 • Ventilatie van de binnenruimtes door deuren en ramen zoveel mogelijk open te houden
 • Monitoring van de luchtkwaliteit met CO2-meters in zaal De Roosenberg en de verschillende CP’s. Bij overschrijding van de grenswaarde van 900ppm zal de capaciteit van de binnenruimte(s) beperkt worden tot de waarde terug onder de drempel is gezakt. Bij overschrijding van het kritisch niveau van 1200ppm zal de binnenruimte onmiddellijk leeggemaakt worden tot de waarde terug onder 900ppm is gezakt
 • Er mogen maximaal 6 personen aan 1 tafel plaatsnemen. Het mondmasker blijft binnen steeds verplicht, ook als je aan tafel zit, tenzij je op dat moment iets aan het eten of drinken bent.
 • Tussen de tafels wordt steeds voldoende afstand voorzien (minimum 1,5 meter)
 • Er worden looprichtingen aangeduid bij het betreden van zaal De Roosenberg en de CP’s
 • Er worden binnen geen supporters of toeschouwers toegelaten

Checkpoints

 • Aan elk checkpoint zal de bevoorrading en eventuele drop bags buiten voorzien worden
 • De bevoorrading zal voorzien worden in individuele porties
 • Aan de deelnemers wordt gevraagd om enkel een CP te betreden om gebruik te maken van het sanitair of een medische interventie

Maaltijden en drinken

 • Er zal geen pre-race Pasta party zijn dit jaar om het aantal tegelijk aanwezige mensen te beperken. Ook de bar zal gesloten zijn tijdens de registratie
 • Na de race, op zondag zal er wel een maaltijd voorzien worden en ook de bar zal geopend zijn in zaal De Roosenberg, volgens de geldende Horeca-protocollen (i.e. niet tussen 23u en 5u ‘s morgens). Er wordt uiteraard wel strikt toegezien op het maximum van 200 personen binnen en de luchtkwaliteit (CO2-meting)

Vrijwilligers

 • Vrijwilligers mogen steeds binnen op CP’s en tellen in principe niet mee voor het maximum aantal toegelaten personen. Wél blijft uiteraard de algemene regel van de luchtkwaliteit van toepassing
 • Vrijwilligers kunnen overnachten, met inachtname van de nodige voorzorgsmaatregelen
 • Vrijwilligers dragen ook steeds een mondmasker binnen in zaal De Roosenberg en de CP’s, ook als ze aan tafel zitten tenzij ze op dat moment iets aan het eten of drinken zijn